SANORA Rostfria AB

Vi har mångårig erfarenhet av arbete med vatten och avlopp i kommunala anläggningar. Vi sysslar mestadels med ny installation av rör och pumpar samt renovering av avloppspumpstationer.

Våra största samarbetspartners är Rostfria VA system i Storfors och Samhällsbyggnad Bergslagen.

Vi har även i flera år utfört arbeten åt Käppalaförbundet i anläggningar både i pumpstationer och i reningsverket på Lidingö.

Vi Kan Rostfritt och har givetvis licenserade svetsare enl. en 287-1.

Vi lägger stor vikt i gott samarbete och flexibilitet för att möta kundens specifika önskemål.

Vi har utrustad verkstad för både plåtbearbetning och förtillverkning men utför även stor del av arbetena ute hos kund.